Strona główna Dla Pacjenta Programy profilaktyczne Wykrywanie chorób układu krążenia - miasto Kraków

Wykrywanie chorób układu krążenia

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.
(okres realizacji Programu: 2019-2021)

Na wskazanych oddziałach kardiologicznych, w instytucjach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w szkołach podstawowych i zakładach pracy z pięciu subregionów Małopolski będzie realizowany program.

Obejmie on 27 grup pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom i będą pod stałą obserwacją w ciągu 12 miesięcy trwania projektu.

Ponadto w szkołach i zakładach pracy zakwalifikowanych do projektu będą prowadzone działania edukacyjne.

Więcej informacji na stronie projektu

INFORMACJE:

Beata Myszkowska-Bekas, tel. 12 614 22 96
Jadwiga Zając, tel. 12 614 22 64
e-mail: edukacja@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Współpracy
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dla Pacjenta