Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie - TADEUSZ

Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie - TADEUSZ


 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Projekt: MINIATURA 2

Kwota projektu ogółem: 49 955,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 49 955,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 01.08.2018 – 31.07.2019 (12 miesięcy)

Krótki opis projektu:                                                                                  

Celem konkursu MINIATURA 2 jest finansowanie pojedynczego działania naukowego. W tym przypadku Pan Doktor Tadeusz Góralczyk zdecydował się przeprowadzić badanie pilotażowe dotyczące określenia wpływu antagonistów witaminy K (VKA) i doustnych antykoagulantów niebędących VKA na właściwości lepkosprężyste skrzepów oraz ocenę ich zależności od testów czynnościowych charakteryzujących fenotyp skrzepu osoczowego.
Projekt jest ważny dla wyjaśnienia mechanizmów korzystnego działania antykoagulacji i jej ograniczeń poprzez poznanie roli jaką spełniają właściwości lepkosprężyste skrzepu. Przyczyni się to niewątpliwie do poszerzenia wiedzy na temat zjawisk, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, zwiększenia opieki nad pacjentem poprzez lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kierownik Projektu: dr Tadeusz Góralczyk

Szpital