Weź głęboki oddech

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Bezpośrednim wsparciem projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:

  • Pacjenci (osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń, pracownicy palący nałogowo tytoń, osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP, pracownicy BHP)
  • Personel medyczny (pielęgniarki i lekarze POZ, lekarze Medycyny Pracy).


Poradnia Antynikotynowa dla pacjentów:

(w czasie epidemii koronowirusa udzielamy telekonsultacji)

tel.: 12 614 24 26

tel.: 514 602 892

Lista placówek w projekcie

Regulamin

Dokumenty dla uczestników

INFORMACJE dla instytucji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Patrycja Kucia

Telefon: 12 614 30 54

Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jan Pawła II realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Kwota projektu ogółem: 1 972 833,38 zł

Kwota dofinansowania: 1 972 833,38 zł

Realizacja projektu: 1.01.2019 – 31.12.2021

Partner projektu: Fundacja "NEUCA dla Zdrowia" (https://fundacjaneuca.pl/) oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/)

Dla Pacjenta