WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

Kontakt:

tel. 12 614 23 48, kom. 505 060 167
e-mail : wodlt(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik: lek. med. Marzena Filipowska

Specjalista I stopnia chorób wewnętrznych i II stopnia pulmonologii. Zatrudniona w szpitalu od 1981 roku, a od 1987 roku na stanowisku kierownika Ośrodka.


Historia:

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem powstał w 1987 roku jako jeden z pierwszych ośrodków tlenoterapii domowej w Polsce.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne


Ośrodek obejmuje swoją opieką pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddychania w przebiegu chorób układu oddechowego z terenu miasta Krakowa oraz z terenu województwa małopolskiego.  Od początku istnienia Ośrodka Domowej Tlenoterapii w Krakowie objęto leczeniem pacjentów z ciężką hipoksemią w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego. Lekarze Ośrodka biorą corocznie udział w Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych Wojewódzkich Ośrodków DLT w Polsce organizowanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Są współautorami prac dotyczących wpływu tlenoterapii przewlekłej na jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową. Posiadają certyfikat Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie kwalifikacji chorych do Przewlekłej Tlenoterapii Domowej. Domowe Leczenie Tlenem zostało uznane w świecie jako rutynowy sposób leczenia chorych na przewlekłą niewydolność oddychania. Są naukowe dowody na to, że poprawia komfort życia, zmniejsza częstość hospitalizacji oraz tolerancję wysiłku fizycznego u chorych z przewlekłą niewydolnością oddychania. Bez wątpienia DLT należy do największych osiągnięć pulmonologii w ostatnich dwóch dekadach.

Dla Pacjenta