Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Chorób Infekcyjnych Dzieci I Hepatologii Dziecięcej

Kontakt:

Centralna Rejestracja Telefoniczna rejestruje pacjentów w godzinach od 7.00 do 18.00, w dniach od poniedziałku do piątku, pod nr tel. 12 614 35 15


e-mail: przychodniainfek@szpitaljp2.krakow.pl

Kierownik:

dr n. med. Maria Rokitka Specjalista II stopnia chorób zakaźnych i lekarz pediatra. Zatrudniona w szpitalu od 1983 roku, a od 1995 roku na stanowisku kierownika Przychodni. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 roku.

Historia:

Początki funkcjonowania Poradni Hepatologicznej Dzieci datują się na rok 1980, kiedy utworzono Poradnię z inicjatywy Ordynatora Oddziału Zakaźnego Dzieci. W 1991 r. wyodrębniono Poradnię Hepatologiczną, Poradnię Chorób Infekcyjnych i Pasożytniczych, Poradnię Szczepień Ochronnych, Poradnię Neurologiczną i Poradnię Rehabilitacyjną jako Specjalistyczną Poradnię Konsultacyjną Chorób Dzieci, która już wówczas realizowała znaczącą ilość porad specjalistycznych makroregionie południowo-wschodniej Polski. Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Dzieci została w 2002 roku przekształcona w Wojewódzką Przychodnię Chorób Infekcyjnych Dzieci, z której wyodrębniono Poradnię Neurologiczną dla Dzieci i Leczenia Padaczki.

02.06. 2017 r. decyzją kapituły Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego został przyznany Certyfikat Hepatologa o numerze 67.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Z uwagi na brak kliniki chorób zakaźnych dzieci w Krakowie Poradnia pełni rolę ośrodka referencyjnego w zakresie chorób zakaźnych i hepatologii dziecięcej w lecznictwie ambulatoryjnym na terenie makroregionu Polski południowo -wschodniej. W Poradni są kompleksowo leczone i diagnozowane dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi /zakaźnymi/, pasożytniczymi, odzwierzęcymi, wirusowymi /również i powracający z tropików/ przy pomocy najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej oraz z zakresu biologii molekularnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje wiodąca rola Poradni w zakresie hepatologii dziecięcej z uwagi na prowadzone leczenie przeciwwirusowe przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.


Wykonywane przez dr Tadeusza Wilkosza badanie usg jamy brzusznej i elastografia dynamiczna wątroby, najnowocześniejsze i obejmujące kompleksowo problematykę obrazowania chorób wątroby są objęte refundacją NFZ.

Pracujący w Poradni lekarze  systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe na Warsztatach Hepatologicznych i  Zjazdach Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego  corocznie .

W zakresie zasad  i algorytmów diagnostyki i leczenia boreliozy systematycznie jest aktualizowana  wiedza z tego zakresu zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Dla Pacjenta