WOJEWÓDZKA PORADNIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Kontakt:

Centralna Rejestracja Telefoniczna rejestruje pacjentów w godzinach od 7.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku, pod nr tel. 12 614 35 15

e-mail:poradniaszczepien(at)szpitaljp2.krakow.pl

Kierownik:

dr Danuta Jurkiewicz-Badacz
Specjalista II stopnia pediatrii i chorób zakaźnych. Zatrudniona w szpitalu od 1985 roku, a od 2007 roku na stanowisku kierownika Poradni.

Historia:

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych powstała w 2000 roku.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Profil działania Poradni obejmuje wszystkie problemy dotyczące szczepień ochronnych w grupie wiekowej od noworodków do 19 lat: uzupełnianie zaległych szczepień, odczyny poszczepienne, szczepienie dzieci z grup ryzyka (z przewlekłymi problemami zdrowotnymi), wcześniaki, szczepienie po przeszczepach narządów, po leczeniu onkologicznym, szczepienie dzieci w immunosupresji i in. Poradnia jest jedną najstarszych i największych tego typu placówek w Polsce. Szczepienia w poradni poprzedzane są w uzasadnionych przypadkach niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi, w tym poziomu przeciwciał przeciwko chorobom zakaźnym. U dzieci z grup najwyższego ryzyka szczepienia wykonywane są w warunkach szpitalnych. Poradnia przyjmuje także dzieci starsze i młodzież, zwalnianą dotąd ze szczepień lub odraczaną z różnych przyczyn. Wykonujemy szczepienia ochronne u pacjentów przed i po transplantacjach, leczeniu onkologicznym i hematologicznym oraz po usunięciu śledziony, a także indywidualne schematy szczepień.

Kontakt:

Centralna Rejestracja Telefoniczna rejestruje pacjentów w godzinach od 7.00 do 18.00, w dniach od poniedziałku do piątku, pod następującym numerem telefonu   12 614 35 15


e-mail:poradniaszczepien(at)szpitaljp2.krakow.pl

Polecamy również szczepienia odpłatne, które realizowane są w ramach Centrum Szczepień

Dla Pacjenta