Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Użycie lasera medycznego i komórek macierzystych w skrajnej postaci choroby niedokrwiennej serca - FAT-TLMR

Użycie lasera medycznego i komórek macierzystych w skrajnej postaci choroby niedokrwiennej serca - FAT-TLMR

 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Program: OPUS

Kwota projektu ogółem: 1 035 456,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 1 035 456,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 07.12.2012 – 06.12.2017

Krótki opis projektu:                                                                                  

Celem badania będzie wykazanie, iż podanie komórek macierzystych z pobranych z tkanki tłuszczowej w obserwacji rocznej poprawi regionalną kurczliwość mięśnia sercowego u chorych z krańcową postacią choroby niedokrwiennej serca niekwalifikujących się do tradycyjnych zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Ocena mechanizmu różnicowania się komórek macierzystych, podanych do mięśnia sercowego oraz wpływu lokalnego stanu zapalnego na ten proces stanowić będzie niezwykle cenną informację dla rozwoju wiedzy medycznej na temat komórek macierzystych. Skuteczność terapii jest kluczowa dla Pacjentów z rozsianą CAD i stanowi dla nich szansę na lepsze i dłuższe życia, bez objawów dusznicy bolesnej.   Do badania zostanie włączonych 40 Pacjentów z krańcową postacią choroby niedokrwiennej serca (CHNS), u których nie ma możliwości wykonania całkowitej i bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (przezskórnej interwencji PCI lub pomostowania aortalno-wieńcowego CABG), a pomimo optymalnej terapii medycznej, pacjenci nadal mają dolegliwości stenokardialne (CCS III lub IV). Badanie oceni skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania lasera medycznego i komórek macierzystych w leczeniu krańcowej postaci choroby niedokrwiennej serca.        

Wśród rezultatów projektu zaplanowano ocenę mechanizmu różnicowania się komórek macierzystych, podanych do mięśnia sercowego. Skuteczność terapii jest kluczowa dla pacjentów z rozsianą chorobą wieńcową i może dać szansę pacjentom na lepsze i dłuższe życie bez objawów dusznicy bolesnej. Ponadto projekt może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń finansowych w opiece zdrowotnej poprzez spadek liczby hospitalizacji.

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

Szpital