Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – United4Health

UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – United4Health

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacje.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 10 150 000,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 55 000,00 EUR, w tym:

Kwota dofinansowania: 27 500,00 EUR

Wkład własny: 27 500,00 EUR

Realizacja projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Partnerzy projektu:

34 jednostki z różnych krajów Unii Europejskiej w 15 regionach kontynentu.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu United4Health było wykazanie, że aby rozwiązania telemedyczne mogły sprawnie funkcjonować, niezbędne jest stosowanie innowacyjnych modeli w zakresie opieki zdrowotnej. Partnerzy projektu prezentowali stanowisko, że narzędzia telemedyczne są korzystne dla obywateli, a także sektora oferującego usługi medyczne oraz płatników poprzez zwiększenie dostępu do usług (lokalnie lub w domu), zmniejszenie kosztów (mniejsza ilość wizyt domowych, mniej nagłych przyjęć do szpitala) oraz poprawę jakości (więcej spersonalizowanej opieki, łatwiejsze włączenie rodziny oraz nieformalnych opiekunów w opiekę zdrowotną pacjenta).
Do projektu United4Health zostało włączonych 13 tysięcy pacjentów i był on realizowany w 15 europejskich regionach. Szpital pełnił funkcję obserwatora zadań bezpośrednich prowadzonych przez konsorcjum. Miejsca, które zostały wybrane do przeprowadzenia pilotażu, były reprezentacyjne dla szerokiej gamy organizacji działających w sektorze medycznym w Unii Europejskiej. Projekt umożliwił fuzję danych z miejsc pilotażowych, a także porównanie osiągniętych wyników, co pozwoliło na ocenę, w jaki sposób to samo działanie wpływa na lokalne instytucje z sektora medycznego. Kilka usług spośród różnorodnych procedur medycznych zostało wybranych do pilotaży w poszczególnych regionach w ramach realizacji projektu. Każdy pilotaż miał na celu przekazanie pacjentowi zdalnej kontroli w zarządzaniu swoim stanem zdrowia w sposób, który był wygodny z punktu widzenia codziennego życia. Pilotaże były prowadzone przez dwa lata i skupiły się na:

  • dożywotnim monitorowaniu cukrzycy,
  • krótkoterminowej kontroli po wypisie ze szpitala pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,
  • zdalnym monitorowaniu pacjentów z zastoinową niewydolnością serca.

Głównymi działaniami w projekcie United4Health prowadzonym w konsorcjum były:

  • rozwój i wdrożenie innowacyjnych usług telemedycznych o zasięgu paneuropejskim,
  • wykonanie wieloośrodkowych prób pomiaru efektywności klinicznej rozwiązań i ocena kosztowej efektywności wdrażanych narzędzi,
  • objęcie zdalnym monitoringiem pacjentów chorych na cukrzycę, przewlekłą chorobę obturacyjną płuc oraz choroby układu krążenia,
  • dostarczenie telemedycznych narzędzi dla lekarzy w celu zapewnienia szybkiej reakcji w razie pogorszenia się stanu pacjentów,
  • opracowanie właściwych algorytmów postępowania w opiece telemedycznej w oparciu o testy w różnych regionach Europy.

Strona internetowa projektu: http://www.united4health.eu/

 

Kierownik projektu: lek. Michał Harańczyk

Szpital