TELEMEDYCYNA

Szpital im. Jana Pawła II jest ważnym ośrodkiem naukowym i centrum medycznym w Małopolsce. Szpital Jana Pawła II w Krakowie, zatrudniając najwyższej klasy specjalistów w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, pulmonologii i torakochirurgii, zawsze i stale poszukiwał nowych rozwiązań technicznych, które mogły wspierać pracę lekarzy specjalistów, którzy kształcili się, kształcą się w doskonałych ośrodkach wiedzy oraz współpracują z najlepszymi ośrodkami medycznymi na świecie. 

Tym samym są przyzwyczajeni do korzystania z najlepszych osiągnięć techniki. Szpital tym samym, bardzo aktywnie poszukując źródeł finansowania i korzystając z dostępnych funduszy m.in. UE, implementował najwyższej klasy rozwiązania techniczne, każdej możliwej kategorii, które tylko mogły wesprzeć i poprawić proces diagnostyki i leczenia, zarówno w obszarze aparatury medycznej, jak i aplikacji informatycznych, czy telekomunikacyjnych oraz TELEMEDYCZNYCH. Już od 2005 r. w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii krakowskiego szpitala są prowadzone telekonsultacje badań koronarograficznych z kilkunastu, szpitali w Polsce Południowej i liczba współpracujących Partnerów stale rośnie. Na podstawie cyfrowo przekazanych badań z zastosowaniem systemu TeleDICOM pacjenci są kwalifikowani do leczenia operacyjnego choroby wieńcowej.

Największe korzyści z wprowadzenia komunikacji cyfrowej w obszarze telemedycyny, to optymalizacja obsługi pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje, zwiększenie bezpieczeństwa leczenia, poprawa metod diagnozowania, zwiększenie ilości pacjentów objętych specjalistycznym diagnozowaniem, terapią i monitoringiem, zwiększenie i uproszczenie dostępu do specjalistów i usług medycznych, skrócenie czasu powrotu do zdrowia, ograniczenie kosztów transportu, zarówno w kontekście finansowym, jak i zdrowotnym. Jednocześnie tworzenie i prosty dostęp do baz danych poprzez sieci informatyczne daje możliwość wymiany danych pacjenta między ośrodkami medycznymi I umożliwia wymianę doświadczeń, telekonsultacje, w szczególności przypadków „ trudnych”, w których dostęp do jak największej ilości specjalistów, może znacząco usprawnić proces diagnozowania. Jednocześnie szersze udostępnienie i rozpowszechnienie systemu zdalnych konsultacji medycznych przyspieszając proces diagnozowania, może z pewnością w znaczący sposób poprawić proces leczenia.

Hospital