undefined

 

Użytkownik zarejestrowany:

 

 

 Nowy użytkownik:

 

 

 

Od ponad 10 lat w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii prowadzone są kwalifikacje pacjentów do leczenia operacyjnego, m.in. w oparciu o transmisję internetową filmów z koronarografii.
Ta forma współpracy z kilkunastoma ośrodkami kardiologii inwazyjnej w Polsce Południowej trwa nadal. Kwalifikacja do leczenia zabiegowego (głównie CABG, PCI) przebiega obecnie zgodnie z wytycznymi ESC w oparciu o tzw. Heart Team składający się z kardiochirurga, kardiologa inwazyjnego i kardiologa nieinwazyjnego. Przesyłanie koronarografii odbywa się jak dotychczas poprzez system TeleDICOM zainstalowany w pracowniach hemodynamicznych. Zgłoszenia konsultacji są dokonywane drogą faksową na odpowiednim formularzu, a w przypadkach pilnych - telefonicznie.

Obecnie proponujemy dodatkowo wszystkim kolegom -  lekarzom, pracującym w oddziałach szpitalnych, poradniach i gabinetach prywatnych, możliwość konsultowania za pomocą Internetu także innych badań obrazowych:

  • Rtg
  • CT
  • MRI
  • Echokardiografia
  • EKG (w razie braku wyjścia DICOM możliwy także skan w formatach graficznych JPG, tif, gif)

Oprogramowanie umożliwia za pośrednictwem internetu rozmowę z konsultantami i dyskusję na temat pacjenta, synchroniczne oglądanie obrazów i filmów diagnostycznych z możliwością dokonywania pomiarów on-line (automatyczna kalibracja).

W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU OPROGRAMOWANIE i KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE

Demo działania systemu telekonsultacyjnego TeleDICOM. Wymagania sprzętowe.

Ze względu na ochronę danych osobowych pacjentów korzystanie z systemu wymaga autoryzacji danych logowania lekarza – w tym celu konieczne jest wysłanie FORMULARZA REJESTRACJI

 

Przed wysłaniem formularza rejestracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem telekonsultacji oraz wzorem umowy.

W razie trudności odpowiemy na pytania techniczne:     teledicom(at)ics.agh.edu.pl
                                                         Tomasz Czeluśniak      t.czelusniak(at)szpitaljp2.krakow.pl
                                                            Mateusz Niewitała      m.niewitala(at)szpitaljp2.krakow.pl
oraz dotyczące strony organizacyjnej i merytorycznej:     telekonsultacje(at)szpitaljp2.krakow.pl
                                                                                                


Stały Zespół Telekonsultacyjny:

Dr med. A. Gackowski             koordynator telekonsultacji
                                                     kardiolog, specj. chorób wewnętrznych,
                                                     echokardiografia, kardiologia inwazyjna.
Dr med. Robert Sobczyński    kardiochirurg
Dr med. Tomasz Miszalski     specj. chorób wewnętrznych, specjalista CMR, CT 
Mgr inż. Paweł Banyś               fizyk, specjalista CMR, CT

W miarę potrzeby do konsultacji będą zapraszani inni specjaliści:
elektrokardiolog, radiolog, transplantolog, pulmonolog, torakochirurg, anestezjolog.