TeleDICOM

TeleDICOM to specjalizowany system zdalnych konsultacji medycznych oraz bezpiecznego przesyłania badań obrazowych o jakości diagnostycznej (standard DICOM 3.0) za pomocą Internetu. TeleDICOM zajmuje się obrazami w formacie DICOM (angiograficzne, echokardiograficzne, RTG, USG, NMR, CT), gdyż tylko takie mają wartość diagnostyczną, jednak pozwala przesłać i obejrzeć pliki graficzne dowolnego typu. Poza tym każda telekonsultacja może zawierać informację tekstową – o pacjencie, dotychczasowym przebiegu leczenia itd. 

TeleDICOM pracuje bazując na centrum referencyjnym w KSS im. Jana Pawła II oraz sieci współpracujących ośrodków lokalnych, których zasięg, w związku z zastosowaną technologią jest nieograniczony. Obecnie system skupia się na trzech grupach użytkowników zewnętrznych:

  • kilkunastu „zaprzyjaźnionych” szpitalach o profilu kardiologicznym z Polski południowej, które codziennie przesyłają tzw. telekonsultacje obecnie przede wszystkim z dziedziny angiografii w celu kwalifikacji pacjentów do zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych; obecnie realizowanych jest ponad 100 konsultacji miesięcznie,

  • grupie uczestników tzw. „kominków echokardiograficznych”, służących jako platforma do wspólnej pracy i wymiany poglądów nad przypadkami wymagającymi konsultacji doświadczonych lekarzy przebywających w różnych miejscach w kraju i za granicą – dotyczy to głównie badań echokardiograficznych; System rozpoznaje specjalistyczne pomiary parametrów pracy serca wykonane w czasie badania oraz umożliwia wykonanie pomiarów w dowolnym czasie po badaniu. Zaawansowany moduł raportowania, włączający m.in. dane pomiarowe wspomaga i automatyzuje tworzenie raportu końcowego badania.

  • Partnerzy Europejskiej Sieci Współpracy w Zakresie Kardiologicznych Chorób Rzadkich, Tzw. Sierocych, czyli Litwa, Łotwa oraz innych doświadczone ośrodki międzynarodowe, z którymi podjęto współpracę w zakresie projektu. Za pomocą systemu przesyłane, udostępniane są szczególnie trudne przypadki pacjentów cierpiących na rzadkie choroby kardiologiczne w celu wspólnego przedyskutowania i konsultacji ich przez wiodących specjalistów na świecie na organizowanych w tym celu warsztatach.


Podstawą systemu jest bezpieczna transmisja danych otrzymywanych z ośrodków lokalnych. Przesyłana treść jest zaszyfrowana, a kompletność danych gwarantowana - transmisja działa na zasadzie wszystko albo nic: dostęp do danych jest możliwy wyłącznie w przypadku w 100% bezbłędnej transmisji. TeleDICOM jest zabezpieczony na okoliczność problemów z siecią – transmisja przerwana z dowolnego powodu zostaje automatycznie wznowiona np. po usunięciu awarii.

System pozwala na pracę w trybie podobnym do zwykłej przeglądarki obrazów, lecz jego główną zaletą, unikalną w skali światowej, jest możliwość wspólnej, jednoczesnej pracy wielu użytkowników (nawet rozsianych po świecie) nad tym samym zestawem badań obrazowych. TeleDICOM synchronizuje treść obrazu na komputerach wszystkich uczestników takiej sesji i sprawia, że dosłownie jedna osoba może „wskazać palcem” interesujący fragment pozostałym i głośno im o tym opowiedzieć. Wszelkie akcje wykonane przez każdego z uczestników takiej sesji są natychmiast rozsyłane do pozostałych uczestników. Mają oni między innymi możliwość powiększania i animowania konsultowanych obrazów i dokumentów, wyróżniania ich fragmentów, używania narzędzi pomiarowych oraz wskaźników. Dodatkowo wykonywane czynności można po prostu na bieżąco komentować – aktywne jest połączenie głosowe oraz w formie tekstowej (chat).

Przeprowadzone przez szpital badania dowiodły, że telekonsultacje nie ustępują jakością konsultacjom dokonywanym metodą tradycyjną, a jednocześnie system upraszcza i przyspiesza dostęp pacjentów do leczenia operacyjnego, z zachowaniem poufności danych medycznych.

Hospital