Tele-EKG

System ciągłego zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych. Zarejestrowani chorzy otrzymują przenośne zminiaturyzowane aparaty EKG zintegrowane z telefonami komórkowymi.

Aparaty prowadzą ciągłą rejestrację, a na żądanie pacjenta (jedno naciśnięcie przycisku) wykonują zapis do pamięci około kilkunastosekundowego odcinka pomiarowego zarówno z czasu sprzed jak po naciśnięciu przycisku. Daje to duże prawdopodobieństwo zarejestrowania zdarzenia, które odczuł pacjent. Telefon komórkowy wysyła takie pomiary do centrali w Szpitalu, gdzie następuje ich automatyczny odczyt w stacji nasłuchowej. Lekarz może zareagować błyskawicznie. W ramach rutynowej działalności Szpitala za pomocą systemu TeleEKG prowadzony jest stały monitoring pacjentów rehabilitowanych w domu, a pozostających pod opieką Oddziału Rehabilitacji.

Szpital