TERARECON

Kompletne rozwiązanie sprzętowe i programowe do dystrybucji i przetwarzania w trybie dwu- i trójwymiarowym medycznych diagnostycznych danych obrazowych. Po autoryzacji oprogramowanie umożliwia postprocessing obrazów diagnostycznych na komputerze użytkownika dając możliwości takie jak dedykowana stacja robocza; postrpocessing, rekonstruowanie obrazów i modeli 3D wykonywane jest na serwerze TeraRecon, a ich wynik prezentowany jest na aplikacji klienckiej uruchomionej przez użytkownika na lokalnym komputerze PC.

Szpital