TCares – Technology Cares

Projekt był współfinansowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 374 460,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 80 000,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 68 000,00 EUR

wkład własny: 12 000,00 EUR

Realizacja projektu: 2010 – 2011

Partnerzy projektu: 4 instytucje z Europy

Krótki opis projektu:

Celem projektu było zachęcenie do stosowania opieki telemedycznej oraz udoskonalenie działających systemów teleopieki.  Osiągnięciu tego celu służyła realizacja następujących zadań:

  • lepsze zrozumienie potrzeb odbiorców usług telemedycznych oraz użytkowników systemów teleopieki w prywatnym i publicznym sektorze ochrony zdrowia,
  • utworzenie podstawowych pakietów szkoleniowych dla personelu w zakresie technologii telemedycznych,
  • testowanie systemów teleopieki w prywatnym i publicznym sektorze opieki zdrowotnej,
  • przeprowadzenie studiów pilotażowych „Action Research” w celu odpowiedzi na potrzeby użytkowników i nabywców systemów,
  • rozpowszechnienie najlepszych praktyk w regionach uczestniczących w projekcie.

Szpital