Dyrekcja Szpitala

 

Dyrektor Szpitala

Lek. Grzegorz Fitas

sekretariat Dyrektora: tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
kancelaria Dyrektora: tel. 12 614 20 03
e-mail: sekretariat(at)szpitaljp2.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
tel. 12 614 20 38

e-mail: d.sobczyk(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracji

mgr Lucyna Stanuch
tel. 12 614 20 25
e-mail: l.stanuch(at)szpitaljp2.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Adrian Żak
tel. 12 614 20 10
e-mail: a.zak(at)szpitaljp2.krakow.pl 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Urszula Gluz-Golik
tel. 12 614 26 70
e-mail: u.gluz-golik(at)szpitaljp2.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Wojciech Kosiń
tel. 12 614 20 05
e-mail: w.kosin(at)szpitaljp2.krakow.pl

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Projektu pn. "Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych"

Prof. dr hab n. med. Anetta Undas

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr Joanna Adamczyk-Dylewska
tel. 12 614 22 92
j.dylewska(at)szpitaljp2.krakow.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Projektów E-zdrowie

mgr inż. Małgorzata Rusin
tel. 12 614 34 04, fax: 12 632 68 94
e-mail: m.rusin(at)szpitaljp2.krakow.pl

Kontakt dla mediów

mgr Edyta Gajewska
tel. 509 376 647, e-mail: e.gajewska(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Szpital