Strona główna Szpital Szpital w liczbach

Szpital „w liczbach”

 


Według  danych na koniec roku 2018, działania Szpitala możemy scharakteryzować w poniżej podanych liczbach (niektóre dane, ze względu na rząd wielkości, są zaokrąglone):

 • 30 521 pacjentów hospitalizowanych
 • 125 000 porad dla pacjentów
 • 2 100 operacji na otwartym sercu,  
 • 8 przeszczepów serca
 • 20 wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia do lewej komory serca (LVAD)
 • 46 przeszczepień nerek
 • 2068 zabiegów i operacji torakochirurgicznych
 • 9 000 procedur metodą kardiologii interwencyjnej
 • 714 wszczepień rozruszników serca
 • 224 wszczepień kardiowerterów
 • 986 584 badań laboratoryjnych, w tym:
  • 917 731 w Laboratorium Analitycznym,
  • 37 058 w Pracowni Mikrobiologii,
  • 31 795 w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej,
 • 120 000 obrazowych badań diagnostycznych
 • ok. 27 800 badań diagnostycznych (w tym histologicznych i cytologicznych) w Zakładzie Patomorfologii

Szpital