Home page Hospital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA

Systemy teleinformatyczne - Potencjał informatyczny i telemedyczny

 

Szpital im Jana Pawła II w Krakowie od wielu lat utrzymuje się w czołówce, zarówno polskich jak i europejskich placówek medycznych z uwagi na doskonałe osiągnięcia medyczne jak również ogromne doświadczenia w cyfryzacji placówki. Szpital wielokrotnie był nagradzany, jako lider w zakresie informatyzacji. Ponad 90 % procesów bezpośrednio związanych z działalnością Szpitala oraz opieką nad pacjentem wspieranych jest przez aplikacje informatyczne funkcjonujące na bazie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.

Szpital bez wahania można nazwać „cyfrowym szpitalem”, który w sferze informatycznej spełnia najwyższe europejskie i światowe standardy. Szpital posiada nowatorska bazą danych Pacjenta w wersji elektronicznej (ERP) co umożliwia optymalizację procesów obsługi pacjenta, procesów pracy czy struktury kosztów.

 

Korzyści wdrożeń informatycznych w Szpitalu: dla pacjentów, Dyrekcji, pracowników.

Dzięki realizowanym w szpitalu Jana Pawła II wdrożeniom informatycznym, znacznie polepszył się komfort i wygoda Pacjentów jak również usprawniony został system pracy szpitala.

Dzięki cyfryzacji Szpitala i wdrożeniom rozwiązań telemedycznych uzyskano następujące korzyści:

  • skrócono czas obsługi pacjenta,
  • zwiększono bezpieczeństwo leczenia; dzięki elektronicznej autoryzacji, dane pacjenta są jednoznaczne i wykluczają możliwość pomyłki podczas ręcznego zapisywania danych.

 Więcej …

Historia wdrożeń informatycznych w Szpitalu.

Początki informatyzacji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II sięgają pierwszej połowy lat 90., kiedy w części administracyjnej szpitala wdrożono pierwsze moduły oprogramowania obejmującego swoim zasięgiem kadry, płace i systemy magazynowe. Bezdyskusyjne stały się korzyści płynące z wdrożeń informatycznych i usystematyzowania niektórych procesów biznesowych w szpitalu. Więcej…

Zespół Technologii Informatycznych i Telemedycznych.

Zarządzanie rozwojem i utrzymanie , a w tym zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych , teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i telemedycznych, a także wdrażanie polityki bezpieczeństwa pozostaje pod nadzorem Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych. Więcej …

POTENCJAŁ INFORMATYCZNY I TELEMEDYCZNY.

Dostępne w Szpitalu aplikacje są zintegrowane , a systemy są scentralizowane; w systemie przechowywania danych na macierzach EMC przechowywanych jest kilkanaście terabajtów danych.

Krytycznym elementem infrastruktury jest Kampusowa Rozległa Sieć Komputerowa, „krwiobieg” teleinformatyczny Szpitala.

Kampusowa Rozległa Sieć Komputerowa Szpitala.

Ze względu na fakt, iż Szpital imienia Jana Pawła II w Krakowie jest rozproszony geograficznie – na terenie o powierzchni około 10 hektarów zlokalizowano 17 budynków ( obecnie trzy nowe budynki w trakcie realizacji) , w tym 14 oddziałów oraz lecznictwo otwarte (6 poradni), krytycznym elementem infrastruktury teleinformatycznej jest Kampusowa komputerowa sieć rozległa Szpitala. Zadaniem sieci kampusowej 10 GB Ethernet jest połączenie wszystkich budynków w jedną całość, zapewniając szybką transmisję danych oraz wysoką dostępność usług sieciowych. Więcej …

Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu - największy „Hotspot” w placówce medyczne.

Nowością w ramach sieci kampusowej jest wdrożona usługa bezpłatnego dostępu wi-fi do Internetu dla gości szpitala i pacjentów oraz personelu. Więcej …

ZINTEGROWANY SYSTEM APLIKACJI SZPITALA .

Z opieki medycznej szpitala korzysta ok. 100 000 pacjentów rocznie, z tego ponad 20 000 jest hospitalizowanych. Część pacjentów korzysta z lecznictwa otwartego jest obsługiwana przez sześć Poradni funkcjonujących na terenie Szpitala. Zintegrowany system aplikacji umożliwia dostęp do danych pacjenta w postaci cyfrowej z każdego rozproszonego geograficznie (!) miejsca w Szpitalu.

Wdrożone i zintegrowane zostały centralne systemy:

  • HIS (Hospital Inforamtion System) – Infomedica firmy Asseco Poland SA,

  • LIS (Laboratory IS) – moduł Laboratorium firmy Asseco Poland S,

  • RIS (Radiology IS) & PACS (Picture Archiving and Communication System) – NetRaad firmy CompuGroup Medical Polska Sp z o.o. (wczesniej UHC),

Więcej …

InfoMedica - HIS (Hospital Inforamtion System)

InfoMedica to podstawowy system funkcjonujący w Szpitalu. System obecnie funkcjonuje w oparciu o system zarządzania bazą danych Oracle v. 11, a jego dostawcą jest Asseco Poland SA. System stanowi zintegrowany pakiet obsługujący różne sfery działalności Szpitala – zarówno część administracyjną, jak połączoną z nią część związaną bezpośrednio z opieką nad pacjentem Więcej …

NetRAAD - RIS (Radiology IS) & PACS (Picture Archiving and Communication System)

NetRaad to system służący do zbierania obrazów i wyników badań diagnostycznych w postaci cyfrowej, ich archiwizacji, zarządzania oraz udostępniania Więcej …

COMPACS - Wyspecjalizowany system służący do obsługi, archiwizacji i udostępniania cyfrowych obrazów i wyników badań echokardiograficznych. Więcej …

TERARECON - kompletne rozwiązanie sprzętowe i programowe do dystrybucji i przetwarzania w trybie dwu- i trójwymiarowym medycznych diagnostycznych danych obrazowych. Więcej …

Centrum przetwarzania danych - serwerownia i infrastruktura serwerowa (blade) oraz system przechowywania danych.

Aby zapewnić sobie możliwość przetwarzania i bezpiecznego przechowywania dużych ilości informacji, potrzebne jest centrum danych z prawdziwego zdarzenia - profesjonalna serwerownia z zapewnioną infrastrukturą zasilania i klimatyzacją. Jednak najważniejsze w niej są urządzenia do przetwarzania danych i ich przechowywania. Więcej …

INFOMEDYCYNA - PROGRAMY, PROJEKTY, SYSTEMY ICT.

InfoMedycyna - "niewidoczne dla oczu" : Integracja systemów  i optymalizacjia infrastruktury ICT.

Projekt jest  wynikiem realizacji Strategii Szpitala , związanej z tworzeniem od kilku  lat „cyfrowego szpitala”.Projekt jest  jednym z elementów Programu nazwanego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II - Cyfrowy Szpital , a od roku 2013, ze względu na bardzo szeroki obszar technologiczny,  funkcjonuje pod nazwą wykreowaną przez Pion IT :  InfoMedycyna  „niewidoczne dla oczu”.

Realizowane w ramach Programu Cyfrowy Szpital działania w zakresie integracji i optymalizacji infrastruktury ICT ze względu na specyfikę szpitala jako miejsca pracy,  muszą oczywiście mieć charakter ciągły, a najlepiej, aby były zupełnie niedostrzegalne dla Użytkowników. To nie spektakularne wdrożenia nowych rozwiązań w celu uzyskania konkretnych funkcjonalności czy zinformatyzowania nowych obszarów, które dałoby się opisać w prosty i czytelny sposób dla osób spoza kręgu IT.

Niemniej jednak są to DZIAŁANIA KRYTYCZNE  dla działania placówki medycznej, jaką jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

więcej

TELEMEDYCYNA

Szpital im. Jana Pawła II jest ważnym ośrodkiem naukowym i centrum medycznym w Małopolsce. Szpital Jana Pawła II w Krakowie, zatrudniając najwyższej klasy specjalistów w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, pulmonologii i torakochirurgii, zawsze i stale poszukiwał nowych rozwiązań technicznych, które mogły wspierać pracę lekarzy specjalistów, którzy kształcili się, kształcą się w doskonałych ośrodkach wiedzy oraz współpracują z najlepszymi ośrodkami medycznymi na świecie. Więcej …

SYSTEMY TELEMEDYCZNE W SZPITALU

TeleDICOM

Teledicom to specjalizowany system zdalnych konsultacji medycznych oraz bezpiecznego przesyłania badań obrazowych o jakości diagnostycznej (standard DICOM 3.0) za pomocą Internetu. TeleDICOM zajmuje się obrazami w formacie DICOM (angiograficzne, echokardiograficzne, RTG, USG, NMR, CT), gdyż tylko takie mają wartość diagnostyczną, jednak pozwala przesłać i obejrzeć pliki graficzne dowolnego typu. Poza tym każda telekonsultacja może zawierać informację tekstową – o pacjencie, dotychczasowym przebiegu leczenia itd. Więcej …

Tele-EKG

System ciągłego zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych. Zarejestrowani chorzy otrzymują przenośne zminiaturyzowane aparaty EKG zintegrowane z telefonami komórkowymi. Więcej …

 Plany Szpitala na przyszłość

Więcej …


Hospital