Strona główna Konkursy na świadczenia DZ.4240.04.2019 pn. Usługa medyczna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

DZ.4240.04.2019 pn. Usługa medyczna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Ogłoszenie i Regulamin

Załączniki (wersja edytowalna)

Wynik

Konkursy na świadczenia