Strona główna Zapytania ofertowe 30/DWBIR/2019 Usługa animatora zabaw dla dzieci w zakresie zapewnienia opieki dla dzieci - zorganizowania kącika zabaw dziecięcych, podczas Dnia Otwartego z okazji Dnia Babci w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym w dniu 11 stycznia 2020 roku organizowanego w związku z realizacją projektu, pn.: „Badaj piersi – dbaj o zdrowie!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30/DWBIR/2019 Usługa animatora zabaw dla dzieci w zakresie zapewnienia opieki dla dzieci - zorganizowania kącika zabaw dziecięcych, podczas Dnia Otwartego z okazji Dnia Babci w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym w dniu 11 stycznia 2020 roku organizowanego w związku z realizacją projektu, pn.: „Badaj piersi – dbaj o zdrowie!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytania ofertowe