Strona główna Zapytania ofertowe 12/DWBiR/2019 druk i dostarczenie plakatów edukacyjnych. Dotyczy projektu: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych"

12/DWBiR/2019 druk i dostarczenie plakatów edukacyjnych. Dotyczy projektu: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych"

Ogłoszenie

Opis zamówienia - specyfikacja

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie

Zapytania ofertowe