Strona główna Zapytania ofertowe 26/DWBiR/2019 Rozbudowa platformy e-learningowej AKADEMIA HIPOTERMII w ramach projektu pn.: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

26/DWBiR/2019 Rozbudowa platformy e-learningowej AKADEMIA HIPOTERMII w ramach projektu pn.: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytania ofertowe