Strona główna Zapytania ofertowe TTE/TK1/2020 Wykonanie przeglądów i konserwacji systemu nadzoru nad energią elektryczną w stacjach transformatorowych nr 44834, 4998, 4581, 4997 wraz z utrzymaniem systemu zdalnego nadzoru

TTE/TK1/2020 Wykonanie przeglądów i konserwacji systemu nadzoru nad energią elektryczną w stacjach transformatorowych nr 44834, 4998, 4581, 4997 wraz z utrzymaniem systemu zdalnego nadzoru

Zapytania ofertowe