Strona główna Zapytania ofertowe 29/DWBiR/2019 Usługa obsługi sal konferencyjnych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

29/DWBiR/2019 Usługa obsługi sal konferencyjnych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

Zapytania ofertowe