Strona główna Zapytania ofertowe 5/DWBIR/2020 Opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych (w tym: artykułów, treści ogłoszeń, ulotek, broszur, plakatów) oraz pomocniczych (w tym: testów/ankiet) z zakresu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w ramach projektu pn. "Weź głęboki oddech" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

5/DWBIR/2020 Opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych (w tym: artykułów, treści ogłoszeń, ulotek, broszur, plakatów) oraz pomocniczych (w tym: testów/ankiet) z zakresu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w ramach projektu pn. "Weź głęboki oddech" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie

Zapytania ofertowe