Strona główna Zapytania ofertowe 8/DWBIR/2020 - produkcja filmu dla projektu "Ćwicz dla serca".

8/DWBIR/2020 - produkcja filmu dla projektu "Ćwicz dla serca".

Ogłoszenie

Opis zamówienia- załącznik 2

Formularz oferty- załącznik 1

Rozstrzygnięcie

 

Zapytania ofertowe