Strona główna Zapytania ofertowe 10/DWBIR/2020 - Usługa opisu badania MR w ramach projektu: „Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej” (KARDIOMIOPATIA)

10/DWBIR/2020 - Usługa opisu badania MR w ramach projektu: „Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej” (KARDIOMIOPATIA)

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Zapytania ofertowe