Strona główna Zapytania ofertowe LR.073.2.2019 Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami z zakresu ochrony radiologicznej

LR.073.2.2019 Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami z zakresu ochrony radiologicznej

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe