Strona główna Zapytania ofertowe 7/DWBIR/2020 - a) Przeprowadzenie badania stanu techniki cewnika do przezwieńcowej transplantacji komórek macierzystych/progenitorowych, b) ocena zdolności patentowej c) opracowanie i zgłoszenie wynalazku na rynek europejski, ew wzoru użytkowego w ramach rynków europejskich obejmujących taką ochronę

7/DWBIR/2020 - a) Przeprowadzenie badania stanu techniki cewnika do przezwieńcowej transplantacji komórek macierzystych/progenitorowych, b) ocena zdolności patentowej c) opracowanie i zgłoszenie wynalazku na rynek europejski, ew wzoru użytkowego w ramach rynków europejskich obejmujących taką ochronę

Ogłoszenie 

Formularz oferty- załącznik

Rozstrzygnięcie


Zapytania ofertowe