Strona główna Zapytania ofertowe 17/DWBiR/2020 - Kompleksowa obsługi zdalnego szkolenia nauczycieli w ramach projektu: Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

17/DWBiR/2020 - Kompleksowa obsługi zdalnego szkolenia nauczycieli w ramach projektu: Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

Ogłoszenie

Formularz oferty - załącznik nr 1 

Umowa - wzór

Rozstrzygnięcie

Zapytania ofertowe