Strona główna Zapytania ofertowe 25/DWBIR/2020 - Usługa związana z realizacją Projektu pt.: „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” (CRACOVIA-HF)”, polegająca na przygotowaniu wniosków i sprawdzeniu dokumentacji towarzyszącej

25/DWBIR/2020 - Usługa związana z realizacją Projektu pt.: „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” (CRACOVIA-HF)”, polegająca na przygotowaniu wniosków i sprawdzeniu dokumentacji towarzyszącej

Ogłoszenie i Formularz oferty - załącznik nr 1

Wzór Umowy

Rozstrzygnięcie

 

Zapytania ofertowe