Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.25.2020 Zakup i dostawa zestawów do śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka,sterylnego talku do pleurodezy i innych wyrobów medycznych.

DZ.271.25.2020 Zakup i dostawa zestawów do śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka,sterylnego talku do pleurodezy i innych wyrobów medycznych.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wynik cz.I

Wynik cz. II

Zamówienia publiczne