Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.101.2019 pn. Wyłonienie Jednostek Regionalnych, do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” nr RPMP.08.06.02-12-0192/18-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

DZ.271.101.2019 pn. Wyłonienie Jednostek Regionalnych, do współpracy w ramach realizacji projektu pn.: „Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” nr RPMP.08.06.02-12-0192/18-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Zamówienia publiczne