Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.11.2020 - Sukcesywna dostawa zestawów do wykonywania zabiegów ablacji metodą miniinwazyjną, elektrod do krioablacji i elektrod bipolarnych oraz łat filcowych do zabiegów dla Sali Operacyjnej Kardiochirurgii

DZ.271.11.2020 - Sukcesywna dostawa zestawów do wykonywania zabiegów ablacji metodą miniinwazyjną, elektrod do krioablacji i elektrod bipolarnych oraz łat filcowych do zabiegów dla Sali Operacyjnej Kardiochirurgii

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1, 2 ,3, 4, 5 - wersja pdf

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Wynik - pakiety nr 1, 2, 3

Zamówienia publiczne