Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.7.2020 pn. Dostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej

DZ.271.7.2020 pn. Dostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/319444

Zamówienia publiczne