Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.96.2019 - Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb projektu: „Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z umową o numerze: UMO-2018/29/B/NZ5/02588.

DZ.271.96.2019 - Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb projektu: „Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z umową o numerze: UMO-2018/29/B/NZ5/02588.

Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

 

 

Zamówienia publiczne