Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.121.2019 - Usługa zakupu i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w kraju i zagranicą oraz rejestracja on-line pracowników na konferencje/kongresy w kraju i zagranicą, w ramach projektów, które są lub mogą być finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych

DZ.271.121.2019 - Usługa zakupu i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w kraju i zagranicą oraz rejestracja on-line pracowników na konferencje/kongresy w kraju i zagranicą, w ramach projektów, które są lub mogą być finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-2 i 5-7 (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Zamówienia publiczne