Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.18.2020 – Dostawa płynów infuzyjnych i immunoglobiny ludzkiej oraz leki stosowane w programie lekowym leczenia astmy i niedrobnokomórkowego raka płuca oraz choroby Fabry’iego

DZ.271.18.2020 – Dostawa płynów infuzyjnych i immunoglobiny ludzkiej oraz leki stosowane w programie lekowym leczenia astmy i niedrobnokomórkowego raka płuca oraz choroby Fabry’iego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/337143 

Zamówienia publiczne