Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.77.2019 – Usługa świadczenia transportu pomiędzy obiektami Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

DZ.271.77.2019 – Usługa świadczenia transportu pomiędzy obiektami Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-2 oraz 5-7 (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamówienia publiczne