Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.61.2019 pn. Dostawa licencji Oracle Enterprise z wdrożeniem, dostawa serwerów bazodanowych i macierzy sieciowej

DZ.271.61.2019 pn. Dostawa licencji Oracle Enterprise z wdrożeniem, dostawa serwerów bazodanowych i macierzy sieciowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/253291

Zamówienia publiczne