Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.95.2019 - Sukcesywna dostawa stentów przełykowych, balonów do zwężeń przełyku oraz zestawów do gastrostomii

DZ.271.95.2019 - Sukcesywna dostawa stentów przełykowych, balonów do zwężeń przełyku oraz zestawów do gastrostomii

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zamówienia publiczne