Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.126.2019 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble biurowe i medyczne – Samodzielnej Pracowni Endoskopii - Budynek M-I oraz Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc – Budynek M-IX według Projektu aranżacji pomieszczeń

DZ.271.126.2019 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble biurowe i medyczne – Samodzielnej Pracowni Endoskopii - Budynek M-I oraz Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc – Budynek M-IX według Projektu aranżacji pomieszczeń

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1, 2 i 5a-5b (wersja edytowalna)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zamówienia publiczne