Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.3.2020 - Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla potrzeb jednostek działalności medycznej.

DZ.271.3.2020 - Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla potrzeb jednostek działalności medycznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/320616

Zamówienia publiczne