Strona główna Zamówienia publiczne SIWZ NR 247/2020/N/Kraków UBEZPIECZENIE BADANIA KLINICZNEGO Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

SIWZ NR 247/2020/N/Kraków UBEZPIECZENIE BADANIA KLINICZNEGO Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Zamówienia publiczne