Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.82.2019 – Modernizacja instalacji chłodniczej dla potrzeb pawilonu M-VIII - część południowa budynku

DZ.271.82.2019 – Modernizacja instalacji chłodniczej dla potrzeb pawilonu M-VIII - część południowa budynku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zamówienia publiczne