Strona główna Zamówienia publiczne DZ.271.6.2020 – dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych do zabiegów kardiochirurgicznych

DZ.271.6.2020 – dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych do zabiegów kardiochirurgicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - część 1

Ogłoszenie o wyborze ofert - część 2

Zamówienia publiczne