SAMODZIELNA PRACOWNIA ENDOSKOPII

Koordynator

dr n. med. Artur Szlubowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, stopień doktora w dziedzinie pulmonologii

Lekarze:

 • lek. med. Zbigniew Stankiewicz - specjalista chorób płuc i alergologii, 
 • lek. med. Anna Soczek - specjalista chorób płuc i alergologii,
 • dr n. med. Piotr Hydzik – specjalista gastroenterologii.

 

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Renata Saracka - studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia

Pielęgniarki dyplomowane:

 • piel. dypl. Ewa Feliks,
 • licencjat piel. Małgorzata Kaczmarczyk,
 • piel. dypl. Danuta Pierzynka,
 • piel. dypl. Urszula Więcek,
 • mgr piel. Bogusława Szeglowska – specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego i opieki paliatywnej.

Wszystkie pielęgniarki pracujące w Pracowni posiadają kurs specjalistyczny z endoskopii oraz kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki.

Pracownia ściśle współpracuje z lekarzami Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej.

Historia:

Pracownia Bronchoskopii i Gastroskopii funkcjonowała od 1996 roku w strukturze Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc. W 2006 roku, w związku z rozszerzeniem zakresu diagnostyki, przekształcono ją w Pracownię Badań Endoskopowych. W roku 2007 wydzielono ze struktury Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Samodzielną Pracownię Endoskopii, która znajduje się w zmodernizowanym budynku Torakochirurgii.

Możliwości diagnostyczne:

Samodzielna Pracownia Endoskopii świadczy specjalistyczną diagnostykę układu oddechowego i pokarmowego dla Oddziałów: Pulmonologicznych, Chirugii Klatki Piersiowej i Intensywnej Opieki Pulmonologicznej oraz ambulatoryjnie w ramach kontraktu z NFZ.
Pracownia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną gwarantującą wysoką jakość usług medycznych, oferującą szeroki zakres usług endoskopowych:

Endoskopia dróg oddechowych:

 • bronchoskopia terapeutyczna
 • bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego, wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), bioptatu węzłów chłonnych śródpiersia (TBNA) i płuca (TBLB) do badania cyto- i histopatologicznego
 • protezowanie drzewa oskrzelowego z zastosowaniem protez silikonowych i samorozprężalnych, a także zastawek wewnątrzoskrzelowych (IBV)
 • bronchoskopia autofluorescencyjna (AFI) i wąskopasmowa (NBI) w diagnostyce zmian wczesnych przedrakowych.

Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • gastroduodenoskopia diagnostyczna,
 • gastroskopia terapeutyczna w celu usunięcia ciała obcego,
 • założenie sondy żołądkowej pod kontrolą gastroskopii,
 • gastroskopowa repozycja stentu przełykowego.

Endoskopia ultrasonograficzna w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia:

 • EBUS - ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z możliwością wykonania biopsji przezoskrzelowej
 • EUS - ultrasonografia wewnątrzprzełykowa z możliwością wykonania biopsji przezprzełykowej

Badania endoskopowe wykonywane są w znieczuleniu miejscowym oraz płytkiej sedacji dożylnej, gwarantujące dobry komfort pacjenta podczas zabiegu.

Innowacje i programy medyczne

Samodzielna Pracownia Endoskopii dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną. Od 2009 roku jest ośrodkiem szkoleniowym w dziedzinie bronchologii dla lekarzy pulmonologów i torkochirurgów z całej Polski. Corocznie odbywają się kursy i warsztaty endoskopowe w technikach podstawowych jak i zaawansowanych. Zespół Pracowni bierze udział w wieloośrodkowych badaniach naukowych w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej min. „Granuloma study” i „ Aster study” we współpracy z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi, tj: ThoraxKlinik Heidelberg w Niemczech, Leiden University Medical Center w Holandii, Brompton Royal Hosptal w Wielkiej Brytanii czy Golnik University Clinic w Słowenii.
Nasz zespół uczestniczy w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach
naukowych w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej. We współpracy z
Oddziałem Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej naszego Szpitala w czerwcu 2010 roku jako pierwsi w Polsce wszczepiliśmy zastawki wewnątrzoskrzelowe u chorego na rozedmę płuc i od tego czasu stosujemy tę metodę rutynowo.
Od 2009 roku metody endoechosonograficzne (EBUS i EUS) stały się podstawą kwalifikacji chorych na raka płuca do zabiegu operacyjnego oraz podstawową techniką diagnostyczną sarkoidozy.

Kontakt:

tel: 12 614 23 05, 12 614 23 09, 12 614 34 65
      12 614 22 14 - rejestracja

e-mail: endoskopia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Dla Pacjenta