Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II


Wniosek o wydanie zgody na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept

Ewidencja Podmiotów, które uzyskały zgodę na odwiedzanie pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II uprawnionych do wystawiania recept, poza ich godzinami pracy, w celu reklamy produktów leczniczych

Szpital