Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych - CIRCULATE

Tytuł projektu: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych - CIRCULATE”

 

Program: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED


Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów
: 37 016 292,00 PLN, w tym:
Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 10 800 057,00 PLN, w tym:
kwota dofinansowania: 10 441 278,00 PLN
wkład własny: 358 779,00 PLN

Realizacja projektu: rozpoczęcie 2015 r. - koniec 15.11.2020 r.

Partnerzy projektu:

  1. Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
  2. Jagiellońskie Centrum Innowacji
  3. Polski Bank Komórek Macierzystych
  4. Akademia Górniczo-Hutnicza
  5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Krótki opis projektu:


W projekcie pn. CIRCULATE zaproponowano nowe podejście do leczenia wybranych chorób sercowo-naczyniowych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzących z galarety Whartona (WJMSC), wykorzystujące ich potencjał regeneracyjny.
Partnerzy Konsorcjum osiągną cel Projektu poprzez:

  • stworzenie allogenicznego banku komórek WJMSC,
  • szczegółową charakterystykę WJMSC przy zastosowaniu metod komórkowych i molekularnych,
  • ocenę klinicznego potencjału WJMSC w chorobach sercowo-naczyniowych przy zastosowaniu nowatorskiej metody MRI,
  • ocenę właściwości regeneracyjnych komórek WJMSC w modelu iv vivo.

Realizacja projektu CIRCULATE pozwoli na zdobycie wiedzy na temat biologii komórek WJMSC i przetestowaniu nowych technologii opartych o MRI w celu monitorowania procesu regeneracji. Pozwoli na rozwój nowych strategii terapeutycznych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego przy użyciu terapii opartej o komórki macierzyste. Projekt będzie miał duży wpływ na rozwój medycyny regeneracyjnej w Polsce i na świecie. Projekt pozwoli również na opracowanie leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych, dzięki któremu będzie można regenerować narządy i tkanki.


Kierownik projektu: Prof. UJ, dr hab. n. med. Piotr Musiałek

Strona internetowa projektu: http://www.circulate.cm-uj.krakow.pl/

 

Szpital