Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Randomizowane badanie skuteczności dwóch interwencji mających na celu zredukowanie infekcji odcewnikowanych – PROHIBIT

Randomizowane badanie skuteczności dwóch interwencji mających na celu zredukowanie infekcji odcewnikowanych – PROHIBIT

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 3 866 349,00 EUR

Kwota dofinansowania dla wszystkich partnerów: 2 999 934,00 EUR

Realizacja projektu: 01.01.2010 – 31.12.2013

Koordynator projektu: University of Geneva

Partnerzy projektu: 9 instytucji z Unii Europejskiej

Krótki opis projektu:

W ramach projektu prowadzono nadzór nad infekcjami odcewnikowymi w oddziałach intensywnej opieki oraz nad czynnikami sprzyjającymi infekcjom.  Zadaniem Szpitala było wdrożenie przydzielonej interwencji wraz z przeprowadzeniem nadzoru nad higieną rąk oraz inspekcja zestawów do wkłucia. Szpital pełnił rolę podwykonawcy w projekcie.

Strona internetowa projektu: https://plone.unige.ch/prohibit

 

Szpital