PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

 

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zrealizowano oraz realizuje się 52 projekty o łącznej wartości całkowitej przekraczającej 558 milionów złotych (dane z sierpnia 2017 r.) Projekty prowadzone w Szpitalu mają charakter zarówno projektów prowadzonych na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Wiele z poniżej wymienionych projektów wdrażanych było lub jest w ramach partnerstwa krajowego i międzynarodowego z  jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. W związku z tym Szpital posiada bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu, jak i we współuczestniczeniu w realizacji projektów o charakterze ponadnarodowym przy zaangażowaniu personelu pochodzącego z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019

Szpital